plat附睾

Epifays sexfasciatus togolensis生活在 底栖的 , 淡水 环境。Berkenkamp,1975 Epiplatys sexfasciatus rathkei,(非Radda,1970)Epiplatys sexfasciatus togolensis,(非Loiselle,1971)Epiplatys togolensis,(非Loiselle,1971)Haplochilus infrafasciatus,G 更多

Epiplatys sexfasciatus togolensis科托努贝宁Epiplatys sexfasciatus togolensis RT 18多哥Panchax Epiplatys sheljuzhkoi Epiplatys chaperi sheljuzhkoi Aplocheilus chaperi sheljuzhkoi Epiplatys sheljuzhkoi splashmanni Epiplatjsko'She 更多

Epiplatys sexfasciatus togolensis科托努贝宁(La:76)Epiplatys sp Lac Fwa(Bi:429,B4:398)`Fwa-Hechtling` Epiplatys spilargyreius(Dum 更多